Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Projekt – Mobilní terénní práce – klub v autě

VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION
CEKASPodpora sociální práce s ohroženými dětmi a mládeží se zaměřením na trénink v pracovních dovednostech (obchůdky – sociální podnikání) a na mobilní terénní práci ve vyloučených lokalitách.

Na přelomu roku 2012 a 2013 získal CEKAS, jedna ze sekcí Národního vzdělávacího fondu, v partnerství s Českou asociací streetwork velký projekt zaměřený na rizikové děti a mládež. Projekt nám přidělily a velkoryse ho financují dánské The Velux Foundations. Je pro nás příjemné vědomí, že jsme uspěli mezi více než 200 podanými žádostmi.

 Česká asociace streetworkNárodní vzdělávací fondKOTEC o. p. s. provozuje od dubna 2014 automobil, jehož zadní část je přebudována na malý volnočasový a kontaktní klub. Automobil obsluhuje vybrané obce v Karlovarském (Horní Slavkov, Rovná, Dasnice, Bukovany, Krásná/Štítary a Hranice/Studánka) a v Plzeňském kraji (Velké Dvorce a Staré Sedliště), a nabízí dětem a mládeži volnočasové aktivity a činnosti sociální práce.

V Karlovarském kraji je část práce mobilního klubu financována z IP Karlovarského kraje „Podpora začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 2“, č. projektu CZ.1.04/3.2.00/B4.00005.

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem