Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Donoři

Jak můžete pomoci vy?

Naši činnost můžete podpořit i materiálním darem. Budeme Vám vděční, pokud nám nabídnete konkrétní materiál, nebo s námi zkonzultujete materiální dar, který byste nám rádi poskytli.

Jakým materiálním darem nás můžete podpořit?

Při naší činnosti průběžně potřebujeme například materiál na vybavení nízkoprahových klubů , pomůcky pro doučování či pro práci s dětmi, ochranné pomůcky, kancelářské vybavení nebo vánoční dárky pro děti. Uvítáme vyřazený nábytek, starší kancelářské a jiné nepotřebné vybavení Vaší firmy či úřadu. Pomoci nám můžete i např. přenecháním staršího automobilu, kterého se zbavujete v rámci obměny vozového parku.

Nabídněte nám bezplatně službu

Pomoci nám můžete také darováním konkrétní služby. Takovou službou může být například provedení školení našich pracovníků, poradenství, nabídnutí inzertního místa, vytištění propagačních materiálů sdružení a další.

Finanční dary

Podpořit činnost občanského sdružení KOTEC o. p. s. můžete finančním darem, za který budeme moci například pomoc dětem ze sociálně slabých rodin vyjet na prázdninový výlet, pořídit vybavení pro nízkoprahový klub, pomůcky pro práci s předškolními dětmi nebo rozšířit naši činnost i do jiných obcí. Budeme Vám vděční za příspěvek v jakékoli výši, který může být jednorázový nebo dlouhodobý prostřednictvím trvalého bankovního příkazu.
 

Číslo účtu: 2200035864/2010

FIO d.z., pobočka Cheb, Svobody 53, 350 02 Cheb

Děkujeme za všechny poskytnuté příspěvky!

Finanční dar, který je u fyzických osob vyšší než 1000,- Kč, si můžete odečíst od daňového základu. Dary právnických osob lze odečíst od daňového základu pokud jsou vyšší než 2000,- Kč za rok. Zpět Vám zašleme potvrzení o bezúplatném plnění.
Děkujeme za Vaši pomoc!

 

Strategičtí partneři jsou:

Sociální služby organizace, konkrétně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a kontaktní centra, finančně podporuje:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

 


Programy pro uživatele drog finančně podporuje:

logo_rvkpp

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Sociální služby organizace, konkrétně Terénní programy Chebsko, Terénní programy Sokolovsko, Centra podpory rodiny Aš, Mariánské Lázně a Sokolov, Klub Restart Mariánské Lázně a Klub Respekt Cheb, a Kontaktní centra Cheb a Sokolov, finančně podporuje:
karlovarsky krajKrajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

 

Sociální služby organizace, konkrétně Terénní programy Tachovsko, Centrum podpory rodiny Tachov, Klub Relax Tachov, Kontaktní centrum a denní nízkoprahové centrum Tachov, finančně podporuje:

plzenskyk

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18 306 13 Plzeň

 


Obce přispívající na provoz sociálních služeb na svém území:

 

Město Cheb
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb

 

 

Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně

 

 

Město Aš
U radnice 1/14
352 01 Aš 1

 

 

Město Tachov
        Hornická 1659
347 01 Tachov

 

 

Město Sokolov

Rokycanova 1929

356 01 Sokolov

 

 

 

Zdravotnický materiál nám poskytl:

 

 

noventisNoventis s.r.o
Filmová 174 761 79 Zlín

 


Dále nás podporují:

Osobní dar nám předal starosta Sokolova a senátor Ing. Zdeněk Berka. Děkujeme!


 

Finanční dar jsme obdrželi od Vodohospodářské společnosti Sokolov s. r.o. Děkujeme!


 

Finanční dar jsme odbrželi od Sokolovské uhelné a. s. Děkujeme!


 

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem