Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Projekt – Individuální projekt města Chebu 2012 – 2015

logo

Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch, č. CZ.1.04/3.2.00/55.00009

V rámci tohoto projektu jsou plněny dílčí části veřejné zakázky města Chebu na poskytování služeb sociální integrace, na území města. Plněny jsou dílčí části: KA č. 1 Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý vrch, KA č. 2 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nad 15 let, a KA č. 5 Poradenství pro osoby ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké.
Dílčí části jsou plněny od 1. 8. 2013 do 30. 4. 2015. Jedná se o poskytování registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, dle § 69, § 62 a § 59. Hlavním cílem poskytování služeb na území města Chebu je podpora sociální integrace obyvatel romských lokalit a podpora sociálního začleňování. Obsahem poskytování sociálních služeb je především přímá podpora obyvatel města Chebu, především sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, v podobě poradenské, doprovodné a doplňkové pomoci (volnočasové, materiální apod.).
KA č. 1 Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý vrch
Služba je určena osobám, ve věkovém rozmezí 15 – 64 let, v situaci sociálního vyloučení na území města Cheb, především osobám žijícím v lokalitách označovaných jako sociálně vyloučené. Sociální služba poskytuje základní činnosti v podobě poradenství a asistence přímo v prostředí života jejích uživatelů, a doplňkové činnosti v podobě programu snižování  rizik, potravinové banky  apod. Cílem služby je podpora osob při dosahování základních životních potřeb (bydlení, zaměstnání, jiné zdroje příjmů) a ochrany zdraví. Tým terénních pracovníků je tvořen 3,0 úvazky (2,0 sociální pracovník a 1,0 pracovník v sociálních službách) a 0,1 úvazkem metodické podpory a řízení. Kapacita služby je 340 podpořených osob v průběhu 34 měsíců. Celková cena dílčí části zakázky je  3 808 655,00 Kč.
KA č. 2 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nad 15 let (Klub Respekt)
Služba je určena mladým lidem ve věku 15 – 26 let, v situaci sociálního vyloučení na území města Cheb, především osobám pocházejícím z rodin žijících v lokalitách označovaných jako sociálně vyloučené, či pocházejícím z rodin v nepříznivé životní situaci. Sociální služba poskytuje základní činnosti v podobě ambulantního poradenství, zýkladních výchovných činností a doprovodu na úřady, a doplňkové činnosti v podobě škály volnočasových, preventivních a vzdělávacích aktivit. Cílem služby je podpora uživatelů služby při dosahování základních životních potřeb (bydlení, zaměstnání, jiné zdroje příjmů) a motivace ke vzdělávání, zvyšování kvalifikace a k umístění na trhu práce. Tým zařízení  je tvořen 4,0 úvazky (1,0 vedoucí  a sociální pracovník, 3,0 pracovníci v sociálních službách) a 0,1 úvazkem metodické podpory a řízení. Kapacita služby je 150 podpořených osob v průběhu 34 měsíců. Celková cena dílčí části zakázky je  6 228 270,00 Kč.
KA č. 5 Poradenství pro osoby ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké
Služba je určena osobám, ve věkovém rozmezí 15 – 64 let, aktivním neuživatelům drog (před léčbou, v doléčování) a blízkým osobám uživatelů drog (rodičům, partnerům, dětem). Sociální služba poskytuje základní činnosti v podobě strukturovaného ambulantního dlouhodobého poradenství a asistence, a doporučování do návazných odborných služeb. Cílem služby je podpora osob v udržování abstinence a poskytování informačního a poradenského servisu pro blízké osoby uživatelů drog. Službu poskytuje 1,0 úvazku sociálního pracovníka, je podpořena 0,05 úvazkem metodické podpory a řízení. Kapacita služby je 60 podpořených osob v průběhu 34 měsíců. Celková cena dílčí části zakázky je  1 584 520,00 Kč.
Průběh poskytování služeb je průběžně dokládán aktuálními (měsíčními) monitorovacími zprávami, jež lze na této stránce stáhnout. Monitorovací zprávy obsahují stručné statistické výstupy.
Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem