Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Kontaktní centrum Sokolov

 

Terénní program – Marie Majerové 1764
Bc. Jana Kuráková vs.tp.sokolov@kotec.cz 739 570 103
Kateřina Vojáková kc.sokolov@kotec.cz 608 656 549
Jana Šavrňáková kc.sokolov@kotec.cz 608 656 548

 

Poslání

Posláním kontaktního centra je snižování zdravotních a sociálních rizik plynoucí z užívání drog a ochrana zdraví i široké veřejnosti.

Pro koho je služba určena

  • osoby ohrožené různými formami závislosti (alkohol, gambling, drogy, kombinace, léky…)
  • osoby starší 15 cti let, které vedou rizikový způsob života
  • rodinní příslušníci, partneři, přátelé a jiné blízké osoby
  • osoby po výstupu z léčby – podpora abstinence
  • s osobami závislými, které se nacházejí ve VTOS či jsou po výstupu z VTOS
  • těhotné matky ohrožené závislostí

Cíl služby

  • Snižování rizik spojené s užíváním návykových látek a podpora či pomoc při řešení nepříznivé sociální situace vedoucí ke změně stylu života.
  • Poskytování odborného sociálního poradenství pro rodiče a blízké osoby uživatelů návykových látek zaměřené na řešení dané situace.
  • Informování zájemců z řad veřejnosti o drogové problematice a spolupráce v multidisciplinárních pracovních skupinách při řešení této oblasti.

Kdy máme otevřeno?

 
pondělí 10:00-16:00
úterý Objednaní klienti
středa 10:00-16:00
čtvrtek Objednaní klienti
pátek 10:00-14:00
 

Sledujte nás na našem facebooku

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem