Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Centrum podpory rodiny – Aš

Center map
Centrum podpory rodiny – Hlavní 257/49
Stanislava Danielová cpr.as@kotec.cz 739 570 105
Pavla Dejmková cpr.as@kotec.cz 608 656 542
Monika Boudová cpr.as@kotec.cz 608 656 458

Služba bude uzavřena od 20.12.2019 do 01.01.2020 včetně. Děkujeme za pochopení.


 Veřejný závazek služby

Posláním centra podpory rodiny je posilování funkčnosti rodin ohrožených sociálním

znevýhodněním, prevence ústavní výchovy a pomoc dítěti od 0-18 let prostřednictvím

pomoci jeho rodině s důrazem na spolupráci s ostatními odborníky. Služba je poskytována

v Karlovarském a Plzeňském kraji v regionech Ašsko, Mariánskolázeňsko, Sokolovsko a

Tachovsko.

Naším cílem je:

 Zmírnit příčiny ohrožení dítěte, podporovat zdravý vývoj dítěte, chránit práva dítěte

 Poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny, upevňovat vztahy

mezi rodiči a dětmi

 Podpořit pozitivní změny v rodině a jejich udržení

 Podpořit rodinu při návratu dítěte z ústavní (náhradní) péče zpět do původní rodiny

Pro koho tu jsme:

 Pro rodiny s dítětem/dětmi od 0-18 let a pro rodiče, kteří očekávají narození potomka

a nachází se v nepříznivé sociální situaci

Co dodržujeme:

 Služby poskytujeme bezplatně

 Zachováváme důstojnost a respektujeme volby uživatelů služeb

 Služby jsou postavené na individuálním a partnerském přístupu při respektování

všech práv uživatelů služeb

 Služby poskytujeme formou terénní (doma, v rodině, na úřadech atd.)

a ve formě ambulantní (v kanceláři)

Co nabízíme:

 Předání kontaktů a poskytnutí základních informací z oblasti sociální, zdravotní,

právní, atd.

 Poradenství např. sociální, dluhové, pracovně – právní, atd.

 Pomoc a podpora při zvládání rodičovské role

 Plánování, podporu a motivaci k dosažení vlastních cílů uživatelů služeb

 Podporu v krizi

 Asistenci, doprovod (pomoc při jednání na úřadech, ve škole)

 Vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity a doučování dětí spolupracujících rodin

Provozní doba:

  Terénní práce Ambulance
Pondělí  7:30-16:00
Úterý 7:30-16:00
Středa 7:30-16:00
Čtvrtek 7:30-16:00
Pátek 7:30-14:00

Oblast výjezdů:

  1. Úterý (sudý týden): Hazlov, Polná, Lipná, Výhledy, Skalka
  2. Úterý (lichý týden): Pastviny, Krásný, Trojmezí, Hranice uAše, Kamená Osada
  3. Středa: Nový Žďár, Nebesa, Mokřiny, Vernéřov, Horní Paseky
  4. Čtvrtek: Dolní Paseky, Doubrava, Kopaniny, Podhradí, Studánka
  5. Pátek:

– Terénní práce je v oblastech rozdělena na liché a sudé týdny.


Sledujte nás na našem facebooku

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem