Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tachov

Oznamujeme, že z důvodu nemoci je provoz Klubu Relax přerušen od 11. 6. do 4.7. 2019. Doba přerušení provozu Klubu Relax se může ještě změnit, o čemž vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení! Mrzí nás to! Vedoucí Klubu Relax Mgr. David Klaus.

Klub Relax – Rokycanova 4
Mgr. Markéta Klausová klub.relax@kotec.cz 734 313 205
Bc. Lenka Srkalová klub.relax@kotec.cz 734 313 205
Kateřina Nejdlová klub.relax@kotec.cz 734 313 205

Poslání:

Posláním nízkoprahového klubu Relax v Tachově je poskytnout bezpečný prostor pro trávení volného

času, a profesionální pomoc a podporu v náročné životní situaci mládeže v období složitého dospívání

a s ním spojených problémů a starostí. Vytváříme pestrou nabídku preventivních a volnočasových

aktivit, při nichž si se zaměřujeme na mapování a rozvíjení silných stránek klienta.

Prostřednictvím zázemí a podpory klubu:

 •  umožňují seberealizaci a osvojení norem společnosti, hodnot a mezilidských vztahů

mezi klientem a jeho okolím,

 •  umožňují zvládání náročných situací spojených s dospíváním (škola, práce, vztahy,

konflikty, apod.),

 •  rozšiřují nabídku možností, kam se obrátit v případě potřeby (lékaři, úřady, poradny,

kroužky…),

 •  umožňují rozvoj vlastních schopností, dovedností a vědomostí ke zvládání dospívání.

Cíle a činnosti:

 •  klub je pro Tebe místem, kde je Ti dobře a můžeš vypnout
 •  nemáš nervy se školou a s prací
 •  vycházíš v pohodě s okolím
 •  pomůžeme Ti, pokud to máš doma těžký
 •  víš na koho se obrátit, když …(např. potřebuješ vyřídit občanský průkaz a pomoc s úřady)
 •  víš, jak přežít ve zdraví své dospívání
 •  vedení klientů ke vzájemné spolupráci, k respektu, k nekonfliktnímu chování ve skupině
 •  zprostředkování sociálního kontaktu

Pro koho tu jsme:

Klienti ve věku 6 až 26 let z Tachova a okolí, nacházející se v nepříznivé sociální situaci a

nevyhledávají jinou institucionalizovanou pomoc.

Jedná se o děti a mládež, které:

 •  chtějí smysluplně využít svůj volný čas a mají omezené možnosti trávení volného času
 •  hledají radu, podporu, motivaci a pomoc, informace v obtížné situaci, ve které si samy neví

rady

 •  mají problémy se zákonem (přestupky, trestné činy)
 •  experimentují s drogami a návykovými látkami (chtějí přestat, poradit, podpořit, svěřit se)
 •  žijí v nepodnětném prostředí a tráví bezprizorně svůj volný čas především na
 •  mají problematické vztahy k opačnému pohlaví; k vrstevníkům, k autoritám a vůči sobě

samým

 •  potýkají se se školními potížemi nebo s nezaměstnaností
 •  mají sklony k porušování zákona
 •  promiskuitní životní styl
 •  seskupují se ve skupině, kde se vyskytují společensky nežádoucí jevy
 •  potýkají se s jinou náročnou životní situací spojenou s jejich rodinným zázemím (rozvod
 •  v rodině, domácí násilí, úmrtí, narušené emoční vazby v rodině atd.)

Dodržujeme principy nízkoprahovosti (to znamená):

 •  nebudeme Tě do ničeho nutit – nemusíš dělat, co nechceš
 •  informace o Tobě, dál nešíříme – vše je anonymní (nemusíš uvádět žádné informace,

údaje)

 •  nemusíme o Tobě vědět všechno
 •  nemusíš chodit pravidelně
 •  veškeré služby jsou zdarma
 •  princip rovnosti – všichni v klubu jsme si rovni (pracovníci i klienti)
 •  respektujeme Tvůj názor a Tvé rozhodnutí
 •  bereme Tě takového, jaký jsi
 •  pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost
 •  ke každému klientovi přistupujeme individuálně

Co nabízíme:

 •  poradenské služby
 •  poradenství
 •  kontakty a základní informace z oblasti sociální, zdravotní, právní…
 •  podpora v krizi
 •  plánování, podpora a motivace k dosažení vlastních cílů klientů
 •  zprostředkování dalších služeb a jednání v zájmu klienta
 •  bezpečné zázemí zajištěné prostřednictvím pravidel a práv pro pobyt na klubu
 •  podpora v bezpečném trávení volného času
 •  fotbálek, stolní tenis, hry, výtvarné činnosti, počítače, internet
 •  jiné aktivity dle podnětů klientů
 •  preventivní programy
 •  diskuze, besedy s odborníky a jiné aktivity na témata spojená s dospíváním (např. sex a

vztahy, prevence závislostí, právo atd.)

 •  snižování zdravotních rizik
 •  kondomy, těhotenské testy s poradenstvím
 •  podpora ve vzdělávání a sebe-rozvoj, příprava do školy
 •  zkoušení (tanec, hudba), nácviky situací atd.

Spolupráce s OSPOD

 •  pro děti (6 – 26let) rodičů, kteří jsou vedeny OSPOD v rámci dohledů
 •  OSPOD využívá tak, že doporučuje rodičům dětí možnost využívat podporu ve

vzdělávání pro děti, které mají problémy ve škole. Může doporučovat děti, které

začínají experimentovat s marihuanou, alkoholem; které jsou bezprizorní, nemají

finanční prostředky na to, kde bezpečně trávit volný čas; objevuje se u nich trestná

činnost (krádeže, distribuce drog, apod.). Atp.

 • OSPOD může jako výchovné opatření určit využívání služeb NZDM
  Otevírací doba
Pondělí 13:00-17:00
Úterý 13:00-17:00
Středa 13:00-17:00
Čtvrtek 13:00-17:00
Pátek předem domluvené poradenství

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem