Poskytovatel sociálních služeb ve vašem regionu

BESEDA NA TÉMA DROGOVÉ PROBLEMATIKY V SOKOLOVĚ

OČIMA NAŠICH STUDENSTKÝCH ZASTUPITELŮ A ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY

BESEDA NA TÉMA DROGOVÉ PROBLEMATIKY V SOKOLOVĚ

S ohledem na již zmiňovanou akci pod názvem „Bezpečné město“, proběhla minulý týden beseda, kterou pořádalo Studentské zastupitelstvo Sokolov společně s  neziskovou společností KOTEC o.p.s. Sokolov, v čele s vedoucí Bc. Janou Kurákovou, a to na téma:

DROGOVÁ ZÁVISLOST V NAŠEM MĚSTĚ.

Cílovou skupinou, pro kterou byla beseda zaměřena, nebyli jen děti a mladí lidé, kteří jsou tou ohroženou skupinou, ale také jejich rodiče a starší generace.

Studentské zastupitelstvo, jehož členy jsou také, jak již víte naši žáci: Barbora Hendrychová (třída 1PV); Lukáš Szymańsky třída (2PV); a Michaela Mňuková (třída 3PV). Naši žáci velmi aktivně pomáhali tuto akci připravovat a řídit, také se aktivně zapojovali do diskusí s přítomnými atd…. .

Dovolte mi, abychom Vás seznámili s jejich zpětnou vazbou, tak jak celou akci vidí oni a další žáci naší školy, kteří besedu navštívili. Děkuji všem.

Ing. Radka Müllerová – učitelka odborných předmětů (koordinátorka SZ) .

Očima Lukáše Szymańského:

Podle mého názoru to byla jedna z nejlepších besed, které jsem kdy zúčastnil. Na začátku bylo příjemné přivítání, následně si každý sednul, jak potřeboval. Atmosféra byla velmi klidná až pohodová. Celé besedy se ujala vedoucí Kotce paní Kuráková, která zvládla vše na jedničku. Celé obecenstvo kladlo otázky dvojici závislým lidem a paní, která boj nad závislostí nad drogami vyhrála.

Dozvěděli jsme se, jak se k tomu dostali, co je k tomu vedlo, jak dlouho byli nebo jsou závislý, o co je to připravilo, co zažili a mnoho dalšího. Dalo by se říci, že nám prozradili svůj životní příběh, který  všechny zasáhl. A tím vším nás provázela paní Kuráková, která jejich příběhy doprovázela prevencí a svou odborností v této problematice. Tato beseda byla speciální v tom, že nás nikdo nepoučoval o tom, jak nebrat drogy a co máme dělat, když se v blízkosti drog ocitneme. Tato beseda byla z pohledu závislých lidí, kteří si tím prošli nebo procházejí. Cílem této besedy bylo změnit pohled na drogy a to se myslím podařilo. Když slyšíte všechny ty hrůzy, které s vámi drogy provedou, o co všechno vás připraví a jak dlouho trvá než se z toho dostanete, změníte celkově pohled na drogy. Mě osobně tato beseda hodně zasáhla ale uvědomil jsem si jednu věc.

Hlavní příčinou, proč lidé začínají užívat drogy je ta, že mají nějaký problém, se kterým si neví rady a tak propadnou drogám, které jim z počátku uleví od jejich bolesti a trápení. Myslím si, že jediným způsobem, jak zmenšit procento užívání drog je, že lidé začnou řešit své problémy a postaví se jim čelem, ať je jejich situace „sebesložitější“ nebo „sebehorší“. „Život je těžký, ale stojí za to žít!!!“

Očima Michaely Mňukové:

Myslím si, že Studentské zastupitelstvo mělo zase další výborný nápad. Besedu na toto téma, konanou ve spolupráci s neziskovou organizací KOTEC o.p.s. Sokolov (dále jen KOTEC), bych označila za velmi zdařilou. Tato přednáška, které se zúčastnilo mnoho studentů a dospělých, byla nejen pro mě, ale i pro ostatní velmi emotivní. Organizace KOTEC si pozvala dva aktivně drogově závislé, Milana a Kamilu, a dále Jarmilu, která též užívala drogy přes dvanáct let! V současné době je vyléčená, díky tomu, že tehdy vstoupila do této organizace, a potkala takovou osobnost jako je Bc. Jana Kuráková.

„Nebylo to vůbec jednoduché, ale zvládla to“, uvedla vedoucí organizace. Na závěr jsme všichni Milanovi a Kamile popřáli mnoho štěstí do jejich života, aby našli vůli skoncovat s tím to problémem.

Držíme Vám palce !!!

Očima Barbory Hendrychové a ostatních žáků školy (bývalých i současných):

My říkáme drogám NE, ale mluvit o nich ANO. Dne 16. 2. 2017 proběhla přednáška pořádaná Studentským zastupitelstvem Sokolov. Zastupitelé se na začátku školního roku shodli na Adaptačním kurzu, že tento rok budou věnovat především drogové tématice. Z toho vznikla přednáška se spoluprací s neziskovou organizací KOTEC o.p.s. Sokolov. Měli jsme možnost setkat se s drogově aktivními uživateli a pohovořit s nimi o jejich životních zkušenostech. Přednáška byla velice příjemná a velmi mě potěšila účast studentů z naší školy. Jsem ráda, že jsme něco takového pořádali a doufám že si žáci odnesli z přednášky zajímavé informace, tak jako já. Požádala jsem své spolužáky a kamarády o několik bezprostředních dojmů a zde bych jich několik ráda ocitovala: „Mně osobně se přednáška líbila. Lidé z KOTCE byli úžasní a nebáli se o svých pocitech a zkušenostech mluvit. Bylo to velmi dojemné a působivé. Kdybych měl jít znova, šel bych klidně i několikrát. Těším se na další přenášku pořádanou SZ.“ (Karel Tumpach-1.PV). „Přednáška byla skvělá a moc mě zaujala. Líbilo se mi, že byla vtipná, zajímavá a velice emocionální. Líbilo se mi, že lidé, co přednášeli, měli zkušenosti s drogami, o kterých mluvili. Zatím moje první a nejlepší přednáška v mém životě, na které jsem byl.

Škoda jen, že byla krátká a hrozně rychle utekla.“ (Martin Rybář- bývalý žák ISŠTE). „Chtěla bych se vyjádřit k přednášce na které jsem byla. Moc mě potěšilo, že se nejednalo o klasickou unavující přednášku, ale že jsme s těmi lidmi mohli vést rozhovor. Už jenom to, že se ti lidé odhodlali přijít a mluvit o svých nepříjemných zkušenostech s drogami, bylo zajímavé. Myslím si, že to byl dobře využitý čas, protože jsem se dozvěděla dost věcí o kterých jsem nikdy dřív neslyšela. V poslední řadě bych se chtěla zmínit o lidech, kteří se snaží pomáhat drogově závislým, ale právě i těm závislým co se s tím snaží přestat a hlavně berou ohled na sebe i na svoje okolí.“ (Eliška Alvarezová-1.PV). „Je zajímavé, jak moc dokáže něco tak primitivního člověku vzít a připravit ho o velkou část života, nebo o život jako celek.“ (David Baláž-2.O).

Tímto bych vás chtěla srdečně pozvat jménem celého Studentského zastupitelstva Sokolov na naší další přednášku, která se koná dne 16. 3. 2017 v Music Clubu Alfa. Barbora Hendrychová (radní Studentského zastupitelstva).

Podporují nás:
Podporují nás:
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem